Tomasz lach Design

Design, art & code by Tomasz Lach.
Get in touch so we can discuss your requirements.

Selected Works


Lets Work Together

Like my work, and interested in working together? Get in touch so we can discuss your requirements.

Art plus Design

About Tomasz Lach

Tomasz Lach is an artist and designer, who has worked in multimedia, including ceramics, video, installation, painting and drawing. His work has been presented in numerous exhibitions, festivals and art magazines. The works of Tomasz Lach are in private collections in Poland, Denmark, Germany and the United States.

Download Curriculum Vitae in PDF format
Tomasz Lach – Artysta plastyk, studiował na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się multimediami, rzeźbą oraz designem. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach, festiwalach oraz w czasopismach artystycznych. Dzieła Tomasza Lacha znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych m. in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Ściągnij Curriculum Vitae w wersji PDF